Privacyverklaring

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw persoons- en/of bedrijfsgegevens.

Doel

Wij kunnen uw gegevens verwerken voor de communicatie die nodig is voor de uitvoering van de pilot substitutie van gevaarlijke stoffen. Daarvoor gebruiken wij gegevens die door u op onze website zijn achtergelaten. Als u heeft aangegeven interesse te hebben in de diensten van een leverancier, dan worden uw gegevens slechts met die leverancier gedeeld ten einde met u in contact te treden.

Persoonsgegevens

Dit zijn de (persoons)gegevens die wij van u ontvangen:
a. Naam en adresgegevens
b. Contactgegevens

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij houden deze in ons bezit tot het moment waarop de pilot wordt afgerond.

Derden

Wij delen uw gegevens alleen als daarvoor een wettelijke verplichting geldt óf, indien dat nodig is voor één van de hierboven beschreven doelen, met partijen waarmee wij samenwerken. Met derden wordt in dergelijke situaties altijd een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat uw gegevens veilig zijn en slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies. [Indien wel] Wij maken gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en uw voorkeuren te onthouden. U kunt de cookies uitzetten via uw browser. Dat kan effect hebben op het functioneren van de website. Wij maken wel/geen van tracking cookies. [Indien wel] Dit doen wij geanonimiseerd en voor statistische doeleinden. Hiervoor vragen wij uw expliciete toestemming via onze website.

Uw rechten

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens door ons te laten verwijderen. Ook voor andere vragen kunt u gerust contact opnemen. U kunt hiervoor contact opnemen met eén van de leden van de Arbowerkgroep:

  • Randy van den Boogaard, 088-5011031, e-mail: r.v.d.boogaard@focwa.nl, of
  • Stijn de Geus (voorzitter Arbowerkgroep) 06-10887105, e-mail: stijn.degeus@fnv.nl.

Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk door ons worden opgepakt. Indien u van mening bent dat wij onzorgvuldig met uw gegevens omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.
U kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.