Schadelijke stoffen

Reinigingsproducten in de autoschadeherstelbranche kunnen CMR-stoffen bevatten. Dit zijn stoffen die kanker kunnen veroorzaken, de genen kunnen beschadigen en/of schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht. Het is noodzakelijk om werknemers hiertegen te beschermen. Ze kunnen deze stoffen namelijk inademen (damp, gas, kleine stofdeeltjes), of ermee in contact komen via de huid (aanraken, spatten) en de mond (eten, roken).

Thinner is een mengsel van verschillende oplosmiddelen waaronder vaak CMR-stoffen. Het is erg agressief en bestaat uit vluchtige organische stoffen waardoor wegwerphandschoenen vaak maar enkele minuten van bescherming bieden. Thinner is belastend voor de huid en kan bijdragen aan of leiden tot contacteczeem.

Als goede werkgever is het daarom belangrijk om de producten die deze stoffen bevatten, zo veel mogelijk te vervangen. Gelukkig zijn er voor reinigingsproducten van o.a. plamuurmessen al hele goede alternatieven beschikbaar die in ieder geval vrij zijn van kankerverwekkende stoffen.


Veiligere reinigingsproducten

Het grootste voordeel van deze veiligere reinigingsproducten is dat bij gebruik van het product de gebruiker wordt beschermd tegen de blootstelling aan schadelijke stoffen. Bij kortdurende blootstelling aan schadelijke reinigingsmiddelen, kunnen werknemers al snel misselijk, duizelig of suf worden. Ook kunnen ze last krijgen van hoofdpijn of hartkloppingen. Bij het gebruik van veiligere reinigingsmiddelen, zullen werknemers deze klachten niet hebben.


Bijkomende voordelen

Voor u als werkgever zijn er ook een aantal bijkomende voordelen.

  • Het gebruik van veiligere reinigingsproducten vermindertde noodzaak van afzuiging en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Er valt een administratieve last weg. De administratie van werken met CMR-stoffen dient namelijk 40 jaar bewaard te worden.
  • Door weinigverdamping gaan de veiligere reinigingsproducten veel langer mee, wat minder (chemisch) afval oplevert.


Leveranciers

De sociale partners hebben zorgvuldig leveranciers voor u op een rij gezet waarvan ze weten dat deze geen CMR-stoffen bevatten. Kijk snel bij leveranciers welke dit zijn en vraag een gratis afspraak aan bij de leverancier naar keuze.